Szakembereink

Rólunk
SzolgáltatásokGaléria
20 éves tapasztalat

Lovakkal & Emberekkel

A ló ítélkezésmentes, akár egy tükör

A lovak az emberrel történő első találkozásuk alkalmával arra törekednek, hogy szociális rangsorukban elhelyezzék a személyt.

Azokkal működnek szívesen együtt és azokat fogadják el domináns egyednek, akik szándékai, kommunikációja egyértelmű, határozott, nyílt és tiszta. Ehhez olyan aktív jelenlét, a szándékkal összehangolt testbeszéd szükséges, ami alapvetően tükrözi a hatékony vezetői viselkedést.

speciálisan képzett ló

kg széna / hó

munkaóra lovakkal / hét

kg abrak / hó

Miért csináljuk?

Missziónk

A „Lovak tükrében“ Program során olyan dinamikus tanulási módszert kínálunk,
ahol a résztvevők önismerete, tudatos vezetői működése és képességei tökéletesedhetnek. A lovak által közvetített új viselkedési minták mély megtapasztalásával, érzelmi rögzítésével és annak professzionális elemzésével és
feldolgozásával segítünk kiteljesíteni a vezetői potenciált.

Lovak tükrében

Miért velünk dolgozzon?

Donec sollicitudin molestie
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Duis aute irure dolor in
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Fugiat nulla pariatur
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Donec sollicitudin molestie
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Fugiat nulla pariatur
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
A csapat

Szakembereink

Kertész Zsuzsa

Pszichopedagógus, mozgásterapeuta.

2002-ben végzetem az ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán Pszichopedagógiai szakos terapeutaként. Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat tartok tanteremben, tornateremben és lóháton. Alapozó terápiás mozgásterapeutaként hiszem, hogy életünk meghatározó szervező egysége idegrendszeri érettségünk, ami felnőtt korban is plasztikus, így fejleszthető a szerzett mozgásos, érzelemi és érzékelési tapasztalatok által. Saját életutamon felnőttként kerültem közel a lovak megismeréséhez. Nemcsak munkatársként, hanem partnerként, önismeretem folyamatos pallérozójaként tekintet rájuk, akik által folyamatosan segíthetem mások és önmagam fejlődését.

Jámbor Péter

lovas szakember

Kisgyermek koromtól a lovak fontos szerepet töltöttek be az életemben. Felsőfokú tanulmányaimat is tudatosan ez irányban végeztem. 2004-ben a Kaposvári Egyetemen agrármérnök,
illetve ezt követően agrármérnök tanári szakokon egyetemi oklevelet, az ELTE Gyógypedagógiai Karán főiskolai oklevelet, az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskolában tudományos fokozatot (PhD) szerzetem. Kutatásaim során lovak mozgáselemzésével és fejlesztő tevékenységre való alkalmassági vizsgálatával foglalkoztam. 2003-tól saját lovas helyszínt üzemeltetek, ló aszisztált fejlesztések biztosítása céljából. Szakmai gyakorlati munkám mellett rendszeres résztvevője vagyok hazai és nemzetközi tudományos konferenciáknak, ahol lovak értékmérőivel és különböző terápiás és fejlesztési célokra történő kiválasztásának módszertanával foglalkozó előadásokat tartok. Elsősorban a programba bevont lovak kiképzésével, felkészítésével foglalkozom, továbbá szakmai felelőse vagyok minden, a lovakkal történő munkához szükséges elméleti oktatás és a tényleges gyakorlati feladatvégzés szakszerű és biztonságos lebonyolításának.

Ládonyi János

Coach.

Ifjú koromban szüleim tanácsát megfogadva a biztonságot kerestem mind a továbbtanulás, mind a munkahelyválasztás során. Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem, Államigazgatási Főiskolai Karán végzetem 2002-ben. Közel tizenöt évig dolgoztam alkalmazottként az állami szektorban és a telekommunikáció világában. Az alkalmazotti létet követő időszak szaporázta meg lépteimet igazán az önismeret ösvényein. Felszabadult időben tanulhattam az eddig soha nem tapasztalt helyzetben produkált reakcióimból. Ekkor már évek óta hallgattam asztrozófiát és több más önismereti módszert is tanulmányoztam. Ebben az időben fogalmazódott meg bennem, hogy felvállalom az utamat, beleállok a küldetésembe és a rendelkezésemre álló eszközökkel a hozzám forduló vendégeimnek segítek az aktuális, problémát okozó élethelyzetek megoldásában. A coaching és annak eszköztára tűpontosan, célirányosan tudja felszínre hozni a kliensben már meglévő legjobb megoldást; a kérdések és a folyamat egésze mind arra vezeti, hogy ezeket felszínre hozva önmaga hozhassa meg a számára legjobb döntéseket.