Lovak tükrében“ program

A „Lovak tükrében“ program egy olyan dinamikus tanulási módszer, ahol a lovakkal történő interakció és annak professzionális feldolgozása hatására, a résztvevők önismerete, tudatos vezetői működése és képességei tökéletesedhetnek. A lovakkal történő közös munka egyedülállóan őszinte és intenzív élmény. Olyan spontán viselkedést vált ki, amely megtapasztalásával az ember képes feltárni valódi, akár rejtett erősségeit és gyengeségeit, továbbá új magatartási minták kialakulásához vezethet, amelyek elősegítik a személyes vezetői potenciál erőteljes növekedését.

Lovak kulcsszerepben

A lovak menekülő prédaállatok, túlélésük záloga a környezetük folyamatos monitorozása és ezáltal a vészhelyzetek időben történő érzékelése. Társas lényként, ménesekben, szociális hierarchikus rendszerben élnek, ahol ezek a feladatok megoszlanak az egyedek között. A hierarchikus együttélés lehetővé teszi, hogy agresszió és erőszakos viselkedés nélkül telhessenek mindennapjaik, hiszen mindegyik egyed pontosan tudja, hol vana adominancia sorban a helye, mikor ehet, ihat a másikhoz képest, mikor kell odébb mennie. A mindennapos túléléshez szükséges információ hatékony áramoltatáshoz, a lovak a kommunikációs képességüket tökélyre fejlesztették. 

A lovak az emberrel történő első találkozásuk alkalmával arra törekednek, hogy szociális rangsorukban elhelyezzék a személyt. Azokkal működnek szívesen együtt és azokat fogadják el domináns egyednek, akik szándékai, kommunikációja egyértelmű, határozott, nyílt és tiszta. Ehhez olyan aktív jelenlét, a szándékkal összehangolt testbeszéd szükséges, ami alapvetően tükrözi a hatékony vezetői viselkedést.

A különböző feladatok során a ló, akár egy tükör, ítélkezésmentes, természetes és őszinte visszajelzéseket ad.  Ezeket könnyű értelmezni és befogadni, hiszen az együttműködésük minősége egyértelműen jelzi azt. Egy esetleges elakadásnál lehetőség nyílik az azonnali megoldásra, továbblépésre. Egy 6-700 kg-os állattal együttműködni különleges és elementáris élmény. Mindeközben a résztvevő a személyiségének olyan ösztönös részeivel is dolgozik a folyamatban, amelyek megléte olykor nem is tudatos számára és amelyek feltárulkozása mélyíti önismeretét. A módszer különlegessége és tartós hatása pontosan ezen az emocionális rögzítésen alapszik.

Fejleszthető területek

– mélyebb önismeret (erősségek, gyengeségek feltárása)

– értő figyelem, empátia gyakorlása

– asszertivitás és kommunikáció fejlesztése

– megfelelő vezetési stílusok adaptálása különböző helyzetekhez 

– egyértelmű határok kialakítása/felállítása

– viselkedésminták gyakorlása, amelyek segítségével gyorsan eljuthatunk a konfliktustól a megoldás felé

– döntésképesség gyakorlása/fejlesztése

– impulzivitás- és stresszmenedzsment

– túlfeszített emocionális helyzetek kezelése

– csapatba vetett bizalom ösztönzése/elmélyítése, együttműködés megteremtése/erősítése/előmozdítása

– bármely szituációban képesség az eredményes együttműködésre

– korlátozó hiedelmek, minták azonosítása, pozitív irányba fordítása/átdolgozása

– kontroll és elengedés gyakorlása / képességének fejlesztése

A „Lovak tükrében“ program lépései

1. Kapcsolatfelvétel, Pre-coaching, célok meghatározása

 A lovakkal történő tényleges találkozás előtt, a vezető találkozik a csapat coachával azzal a céllal, hogy meghatározzák azokat a területeket, amelyekre a program során összpontosítani szeretnének. 

2. Tervezés

A tervezés során a program, személyre/cégre szabottan, a célok által meghatározottan kerül kidolgozásra.

A csapat pszichológusa irányításával kiválasztásra kerülnek azok a személyiséget mérő tesztek, kérdőívek, melyek főként a vezetői képességek, softskillek feltárását célozzák meg.

A coach, a pszichológus és a lovas szakember a célokhoz rendelt feladatokat állít össze, illetve elkészíti a lovas nap forgatókönyvét.

3. Előkészítő feladatok, lovak nélkül

A személyre/cégre szabott programtervezet átbeszélése. Tesztek, kérdőívek, feladatok elvégzése.  

4. Lovas nap

A résztvevők felügyelt és vezetett körülmények között, különböző feladatok (pl.: földi munka körkarámban, lovak vezetése akadálypályán) végrehajtásával, interakcióba kerülnek a lóval. 

Irányított önreflexió, célzott kérdések, a csoport visszacsatolása és egyéb coaching technikák alkalmazása révén feltárásra kerülnek az egyének erősségei és erőforrásai, illetve körvonalazódnak a még fejlesztést igénylő területek.

5. Videó analízis

A vezető és a ló közötti kölcsönhatás video elemzése megerősíti az élményt, továbbá megteremti az aprólékos elemzés lehetőségét, biztosítja a pontos önértékelés és az egyén mások által érzékelt benyomásainak összehasonlíthatóságát.

6. Összegzés, stratégia kidolgozás

A program tapasztalatai alapján a pszichológus elkészíti a résztvevő személyiségének, vezetői jellemzőinek részletes jellemzését, a coach konkrét stratégiákat és feladatokat dolgoz ki a vezető számára a mindennapokra,  a pre-coaching alkalmával meghatározott célok elérése érdekében.

7. Utánkövetés 

A lovas nap után 4–6 héttel a coach találkozik a vezetővel. Ez az ülés lehetőséget nyújt, hogy megvitassák a „Lovak tükrében“ program során kidolgozott stratégiák működését, és hogy szükség van-e bármilyen finomításra (akár újabb aktív lovas programmal) a korábbiakban meghatározott célok elérése érdekében.