Amiben a résztvevők fejlődhetnek:

– mélyebb önismeret (erősségek, gyengeségek feltárása)

– értő figyelem, empátia gyakorlása

– asszertivitás és kommunikáció fejlesztése

– megfelelő vezetési stílusok adaptálása különböző helyzetekhez 

– egyértelmű határok kialakítása/felállítása

– viselkedésminták gyakorlása, amelyek segítségével gyorsan eljuthatunk a konfliktustól a megoldás felé

– döntésképesség gyakorlása/fejlesztése

– impulzivitás- és stresszmenedzsment

– túlfeszített emocionális helyzetek kezelése

– csapatba vetett bizalom ösztönzése/elmélyítése, együttműködés megteremtése/erősítése/előmozdítása

– bármely szituációban képesség az eredményes együttműködésre

– korlátozó hiedelmek, minták azonosítása, pozitív irányba fordítása/átdolgozása

– kontroll és elengedés gyakorlása / képességének fejlesztése